... hřejivá součást vašeho domova ...

THERMOROSSI Italský výrobce kotlů, kamen a krbových vložek na pelety, krbových kamen a kuchyňských sporáků na dřevo

KOVARSON Český výrobce plynových kondenzačních kotlů a kotlů na tuhá paliva - automatické kotle v litinovém nebo ocelovém provedení na uhlí a pelety, zplyňovací nebo kombinované kotle na ruční podávání paliva a automatický provoz

WEBER Americký výrobce grilů na dřevěné uhlí, plynových grilů, elektrických grilů a udíren, v nabídce bohaté příslušenství k jednotlivým typům

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodu www.epelety.cz a zároveň prodávajícím, je firma Bio Czech Energy s.r.o., Pod Hospodu 258/1a, 312 00 Plzeň IČO: 290 17 572, DIČ: CZ29017572 (dále jen „prodávající“).
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl C , vložka 160245.
Kupující
Koncový zákazník: právní vztahy Prodávajícího a Kupujícího nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou. Řídí se platným Občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy.

Cena zboží a cenové kategorie

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná, příslušná sazba DPH se určuje na základě platného zákona o dani z přidané hodnoty dle charakteru zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího.
Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího.

Ceny kotlů a kamen na pelety jsou pouze za zařízení a nedají se v rámci internetového obchodu objednat, při celkové realizaci vypracujeme cenovou nabídku na celou zakázku: instalace, doprava, připojení, první spuštění a nastavení. Na celou instalaci se vztahuje snížená daň z přidané hodnoty na základě platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Při koupi kotle a kamen bez uvedení do provozu a instalace, se vztahuje na produkt plná platná sazba DPH.

Objednávka zboží

Produkty zobrazené na stránkách www.epelety.cz jsou běžně dodávaným zbožím z našeho katalogu.
Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Souhrn všech objednaných položek a adresy (fakturační, dodací) má zákazník si možnost prohlédnout v posledním kroku před odesláním objednávky.

Do 24 h po potvrzení objednávky budete kontaktováni naším zaměstnancem pro zaslání faktury za objednané zboží a dohodnutí konečné ceny dopravy dle charakteru objednávky.

Zrušení objednávky

Kupující i Prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky Prodávajícím. Pokud zruší objednávku Prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě Prodávajícího a Kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Pokud kupující zruší potvrzenou objednávku je povinen prodávajícímu uhradit škodu vzniklou tímto jednáním (prokazatelné náklady jako např. doprava k zákazníkovi).

Dodání zboží

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností Prodávajícího dodáno dle vybraných parametrů dle následujících pravidel:

Zboží označeno v katalogu „koupit“ – je zboží skladem a bude expedováno do 3 dnů od připsání celé úhrady za příslušnou objednávku na účet prodávajícího

Zboží označeno v katalogu „skladem u dodavatele“ – je zboží, které je nutno nejdříve objednat u našeho dodavatele a zpravidla bude expedováno nejpozději do 15 pracovních dnů od připsání celé úhrady za příslušnou objednávku na účet prodávajícího

Zboží označeno v katalogu „nezávazná objednávka“ – je zboží, které svým charakterem není možno expedovat bez předešlé konzultace se zákazníkem a je expedováno po vzájemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, na základě této objednávky budete kontaktováni ze strany prodávajícího do 24 h od potvrzení objednávky pro dohodnutí parametrů dodávky

V případě že je lhůta dodání delší, zákazník bude o případném prodloužení dodací lhůty vždy informován. (dopravu ekopaliv řešíme individuálně po domluvě, jelikož se jedná o nadměrné zboží)

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
Dopravu na určenou adresu zajišťuje Prodávající, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám a následně dojde k potvrzení způsobu dopravy mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Pokud bude doprava zvolena nevhodně k povaze vybraného zboží (např. kvůli velikosti nebo hmotnosti), Prodávající si vyhrazuje právo změnit dopravce. O této změně bude Kupující vždy informován. Pokud by se změnila celková cena bude tato změna vždy konzultována s Kupujícím a odsouhlasena.

Způsob dodání: 

 • osobní odběr na skladu
 • dodání externím dopravce, který má auta zajišťující dopravu nadměrného zboží.
 • Česká pošta
 • Naším Vozem

Osobní vyzvednutí

Vždy je zdarma. Jakmile je zboží na skladě připraveno, dostanete od nás e-mail nebo sms s potvrzením, že si ho můžete vyzvednout. Den vyzvednutí je vždy na osobní domluvě mezi kupujícím a prodávajícím, řídí se platnou otevírací dobou výdejního skladu.

Obchodní balík Česká pošta

Česká pošta garantuje doručení následující pracovní den, po podání zásilky. Pokud vás doručovatel nezastihne na místě určení na první pokus, ponechá vám upozornění v poštovní schránce a zásilka zůstane uložena na Vaší dodací poště.


Informace k doručení zásilky

 

 • nezastihne-li vás doručovatel na uvedené adrese, upozorní vás výzvou na uložení zásilky na poště
 • výzva, kterou naleznete v poštovní schránce, obsahuje i kontaktní informace (telefon) na poštu, kde máte zásilku uloženu
 • můžete požádat o opakované doručení uložené zásilky běžnou doručovací pochůzkou na určitý den
 • Pokud si zásilku nevyzvednete do 7 kalendářních dnů, je automaticky odeslána zpět odesílateli.

 

Bližší informace na webu České pošty v sekci Služby pro příjemce a adresáty.

On-line sledování balíku České pošty

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby.

Poukázáním celkové ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje, před dodáním zboží.

Hotově na prodejně prodávajícího

Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

Převzetí zboží

Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je Kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Odstoupení od smlouvy

 

V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. (§ 53), má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový zákazník (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt). Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. PPL, Česká pošta apod.). V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

 

 • zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení, v původním obalu, s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.).
 • zásilka musí obsahovat originální nákupní doklad.

 

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

Zasílané zboží musí mít při odstoupení od smlouvy vždy průvodní dopis, který musí obsahovat zákonem předepsané náležitosti.

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné.

Zboží prosím neposílejte na dobírku, nebude převzato. Děkujeme za pochopení.

Kupující nemůže odstoupit od smluv:

 

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu

 

Vrácení peněz

 

Peníze jsou vráceny prostřednictvím bankovního převodu na označený účet kupujícího. Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po vrácení zboží.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

 

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
Používáním internetového obchodu www.epelety.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Registrací zákazníka souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě mailem nebo telefonicky.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@epelety.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.
Osobní údaje zákazníků Prodávající nepředává žádné další osobě.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím.
Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí stejným způsobem jako jsou zobrazeny tyto stávající obchodní podmínky, tzn. na internetových stránkách www.epelety.cz.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 12.6.2017.