... hřejivá součást vašeho domova ...

THERMOROSSI Italský výrobce kotlů, kamen a krbových vložek na pelety, krbových kamen a kuchyňských sporáků na dřevo

KOVARSON Český výrobce plynových kondenzačních kotlů a kotlů na tuhá paliva - automatické kotle v litinovém nebo ocelovém provedení na uhlí a pelety, zplyňovací nebo kombinované kotle na ruční podávání paliva a automatický provoz

WEBER Americký výrobce grilů na dřevěné uhlí, plynových grilů, elektrických grilů a udíren, v nabídce bohaté příslušenství k jednotlivým typům

ePelety.cz jsou oprávněny provádět povinné kontroly kotlů na tuhá paliva dle Zák. 201/2012 Sb. pro značky (a také pro konstrukčně podobné výrobky, jejichž výrobce již neexistuje nebo neposkytuje proškolené revizní techniky):

 

 
https://seeklogo.com/images/O/Opop-logo-4CC8D50424-seeklogo.com.gif
NEMŮŽETE NAJÍT REVIZNÍHO TECHNIKA PRO VÁŠ KOTEL? NENABÍZÍ VÝROBCE VAŠEHO KOTLE REVIZNÍHO TECHNIKA V ČESKÉ REPUBLICE? NEEXISTUJE JIŽ VÝROBCE VAŠEHO KOTLE? Můžeme Vám pomoci - volejte 774 200 646.

 

CERTIFIKACE ZDE

- - -

 

Zákon 201/2012 Sb.

 


POVINNÉ KONTROLY KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

 

 

  ZÁKONNÉ ZMĚNY PRO VÁŠ RYCHLÝ PŘEHLED
1.1.2014
Zákaz prodeje kotlů 1. a 2.emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 3., 4., 5. emisní třídy)
1.1.2017
Povinnost předložit revizi kotle vč. označení emisní třídy (kontrola v 2016 a následně co 2 roky)
1.1.2018
Zákaz prodejů kotlů 3.emisní třídy(možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4., 5. emisní třídy)
1.1.2020
Zákaz prodejů kotlů 4.emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 5.emisni třídy)
1.9.2022
Zákaz používání kotlů 1. a 2.emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny)
Určení emisních tříd Emisní třídy určuje norma ČSN EN 303-5

 

Týká se mě kontrola kotle na tuhá paliva?

Pokud máte doma kotel na tuhá paliva pro ústřední vytápění, jehož příkon je 10 až 300 kW* včetně,

 

jste povinen do 31.12.2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle

 

a následně vždy ve 2-letých cyklech.


* Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v kcal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností.

Kontrolor kotlů – kdo to je a co je jeho úkolem?

Kontrolor je proškolená osoba od výhradního distributora pro ČR ePelety.cz pro interiérové a stacionární kotle THERMOROSSI, která má oprávnění na jeho kontrolu technického stavu a provozu s platností 2 roky. Kontrolor THERMOROSSI má vystaven platný průkaz, který Vám na požádání předloží. Kontrolor provádí kontrolu zdroje 1x za dva kalendářní roky a vypisuje doklad o provozu zdroje ve dvou vyhotoveních – 1 x pro majitele a 1x pro sebe.

Mám kotel pro kontrolu nějak připravit?

Váš kotel by měl být při návštěvě proškoleného kontrolora THERMOROSSI úplně vychladlý – zařízení THERMOROSSI trvá úplné vychladnutí cca 60 minut.

Co je kontrolováno?

Podívejte se na Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva…

Pro koho doklad potřebuji?

K předložení dokladu o provedené kontrole budete vyzvání obecním úřadem s rozšířenou působností a je Vaší zákonnou povinností tuto výzvu uposlechnout.

Co hrozí, pokud kontrolu neprovedu a doklad úřadu nepředložím?

Pokud provozovatel nezajistí jednou za dva kalendářní roky provedení kontroly kotle nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu s rozšířenou pravomocí potvrzení o provedení kontroly, vystavuje se riziku pokuty ve výši až 20 000 Kč – právnické osoby až do výše 50 000 Kč.

Mám úplně nový kotel – týká se mě to?

Povinnost zajistit kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch nově instalovaných.

Povinné kontroly kotle musí být provedeny vždy ve dvouletých cyklech, tedy do konce roku 2016, 2018, 2020, 2022, 2024 a tak dále. (Například pokud si pořídíte kotel v roce 2017, zákonná kontrola musí být provedena nejpozději 31.12.2018.)

Výrobce mého kotle již neexistuje nebo nenabízí proškolené revizní techniky.

Pokud je Vás kotel konstrukčně podobný kotlům THERMOROSSI, jeho kontrolu může provést osoba proškolená jeho zastoupením pro Českou republiku – značkou ePelety.cz.

 

 

                                           

 

 

.