• Revize kotlů

Revize kotlů

Podle zákona 172/2018 Sb., kterým se mění zákon 201/2012 Sb., je každý majitel spalovacího zdroje na tuhá paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje.

Naše společnost nabízí kontroly kotlů následujících značek: KOVARSON, THERMOROSSI a OPOP.

CENÍK

Revizní kontrola kotle  1200 Kč vč DPH
Výhodně Revizní kontrola kotle + kontrola spalinové cesty  1600 Kč vč DPH

 

 

Službu standardně poskytujeme v okruhu 40 km od prodejny, kdy je k ceně účtován paušál 300 Kč doprava. Pokud je v jednom místě (vesnici) objednáno více kontrol, je cena dopravy rozpočítána mezi jednotlivé zákazníky. TZN vždy účtována jako jeden paušál za dopravu technika do obce.

V případě objednání služby s větší dojezdovou vzdáleností než 40km od prodejny, bude připočítán příplatek k dopravě 10 Kč/km.