• PANTHER/PANTHER P 20-35 KW

PANTHER/PANTHER P 20-35 KW

Pouze do vyprodání zásob!

Automatický litinový kotel PANTHER na hnědé uhlí a dřevěné pelety s automatickým řízením a minimálními nároky na obsluhu je určen k ekologickému a úspornému vytápění rodinných domů, firem a středně velkých objektů a bývá využíván i pro ohřev teplé vody. Kotel spaluje hnědé uhlí ořech 2 a dřevní pelety.

Vlivem řízeného spalování elektronickou jednotkou je automatický kotel maximálně šetrný k životnímu prostředí. Kotel splňuje 4. emisní třídu dle EN 303-5, tedy nejpřísnější emisní hodnoty vypouštěné z kotle do ovzduší. Maximálně ekonomický systém spalování spoří palivo až o 30 % oproti běžným kotlům na tuhá paliva. Kotel dosahuje až 85,5 % účinnosti.

Díky účinnosti a zásobníku o objemu 250 litrů je kotel komfortní pro přikládání. Obsah zásobníku vydrží cca 3 až 4 dny provozu při běžném výkonu. V letním režimu vydrží palivo při ohřevu teplé užitkové vody až 10 dní. Kotel je možné řídit pokojovým termostatem, který vypíná oběhové čerpadlo topného okruhu a otvírá / zavírá směšovací ventil. Čištění kotle se provádí průměrně 1x za 3 týdny.

KONSTRUKCE KOTLE:

Hlavní částí kotle je litinové těleso tvořené daným počtem litinových článků, které jsou do sebe slisovány za pomoci vsuvek a zajištěné kotevními šrouby. Těleso se skládá vždy z předního, zadního a prostředních článků. V kotlovém tělese dochází k hlavnímu předání tepelné energie ze spalin do topné vody. Na předním článku jsou umístěna horní čistící dvířka a prostřední dvířka. Kouřový nástavec pro odvod spalin do komína se nachází na zadním článku.

Kompletní litinové tělo je pak usazeno na podstavci. Podstavec je ocelový svařenec z plechu o tloušťce 5mm. Na přední straně má popelníková dvířka.

Univerzální hořák čtvercového tvaru pro spalování se skládá z litinové pece, směšovače vzduchové komory a podavače. Šnek podavače je uložen po celé délce podavače až po spalovací pec - konstrukčně je podávací šnek v místě litinové pece opatřen opačným závitem, který tlačí materiál daným směrem nahoru. Eliminují se tak vzniklé spékance, které jsou vytlačeny přes okraj do popelníku. Díky prodloužené hřídeli je pevně ukotven a nedochází k pískání při chodu podavače. Díky čtvercovému tvaru a přívodu vzduchu pro podporu hoření ze čtyř stran směrem do středu má hořák vysokou spalovací teplotu a účinnost spalování i bez použití deflektoru. Horní část hořáku je tvořena dvěma litinovými prstenci. Hořák se umisťuje do podstavce z levé nebo pravé strany.

V horních přikládacích dvířkách je umístěna horní keramika, která podporuje spalování.     Pro lepší předání tepla do výměníku se vkládají do průduchů v kotli tzv. turbulátory.

Ventilátor, umístěný na přírubě hořáku pod zásobníkem paliva, přivádí do hořáku primární vzduch. Otáčky ventilátoru se nastavují elektronicky.

Zásobník paliva se umisťuje vedle kotle nad šnekový podavač.

Na podavači je umístěna vosková zátka, která zabezpečuje systém proti zpětnému prohoření.

OVLÁDÁNÍ KOTLE:

Kotel je ovládán nejmodernější řídící jednotkou SPARK. Jednotka disponuje programem Fuzzy Logic -  pracuje v režimu práce s modulací výkonu kotle tak, aby dosáhl konstantní zadané teploty kotle. Jednotka umožňuje ovládání 4 čerpadel a směšovacího ventilu. Možné rozšíření až na 5 směšovacích ventilů a 8 čerpadel. Každý směšovací ventil může být řízen venkovním čidlem a pokojovým termostatem. Pokojový termostat ovládá kotel plnohodnotně.  Na displeji řídící jednotky je zobrazeno množství paliva v zásobníku. V daném ročním období je možné provozovat režim LÉTO / ZIMA. Pro uživatele nebo servis je k dispozici samostatné menu. Kotel je možné ovládat i přes internet za pomocí sparkNET modulu.

Kotel je vyráběn ve variantách a typových řadách (konstrukce kotlů se nijak neliší).

Výrobce: Kovarson
Topivo: Dřevo, Uhlí

CENÍK:

PANTHER 20 kW  81490 Kč s DPH
PANTHER 25 kW  84490 Kč s DPH
PANTHER 30 kW  90990 Kč s DPH
PANTHER 35 kW  97990 Kč s DPH
PANTHER P 20 kW  81490 Kč s DPH
PANTHER P 25 kW  84490 Kč s DPH
PANTHER P 30 kW  90990 Kč s DPH
PANTHER P 35 kW  97990 Kč s DPH

Verze produktu

Video