• BRIKETY TVRDÉ - HRANOL T, 8 kg balení

BRIKETY TVRDÉ - HRANOL T, 8 kg balení

Odběr kusového balení je možný v našem prodejním skladu Tymákov 249, v areálu prodejny. Vlastní odvoz, každý pracovní den Po-Pá 8:30-17:00. Aktuelní ceny jsou zvěřejněny v ceníku paliv.

Brikety Hranol T jsou vyráběny ze směsi tvrdých dřevin (dub, buk). Brikety jsou lisovány na moderním hydraulickém lisu pod vysokým tlakem. Správným vysušením vstupní suroviny a jejím následným zpracováním briketa získává potřebné vlastnosti, jako je vysoká výhřevnost, mechanická stálost a optimální doba hoření.

Brikety z tvrdého dřeva se vyznačují delší dobou hoření při vysoké výhřevnosti. Brikety jsou vhodné do všech spalovacích systému určeným na spalování tuhých paliv. Při hoření brikety nabývají na objemu a to až o 30%. Plňte ohniště přiměřeně tomuto faktu. Při skladování a při manipulaci s briketami je třeba dbát na to, aby se brikety nedostaly do kontaktu s vodou!

Výhřevnost: > 18MJ/kg
Popelnatost: < 1,5%
Obsah vody: < 8%
Rozměr brikety: cca 240x70x100mm

 

 

Dřevěná briketa je ekologické palivo lisované z odpadního materiálu vznikajícího v dřevozpracovatelském průmyslu. Druhů briket je hned několik. Mezi základní se dají zařadit brikety z měkkého smrkového dřeva, brikety z tvrdého dřeva (většinou dub, buk) a tzv. noční brikety z kůry.

Při výrobě není užito umělých pojiv. Lisování probíhá pod vysokým tlakem (až 2 500kg/cm2 ), kdy se z dřevní hmoty uvolňuje stejně jako při výrobě pelet tzv. Lignin, který zastupuje funkci pojiva.

Jak bylo již zmíněno, brikety jsou vyráběny z odpadního materiálu, který ve většině případů pochází z lokálních zdrojů. Nedochází tedy k přepravování suroviny na velké vzdálenosti, jak tomu bývá u jiných paliv. Vzhledem k faktu, že jsou brikety vyráběny z dřevního materiálu, nedochází při hoření k uvolňování škodlivých látek.

Dřevěné brikety je možné spálit ve většině spalovacích zařízení. Jsou vhodné pro kotle na dřevo a uhlí, kachlová kamna i otevřené krby. Nejlepších výsledků se dosahuje při spalování v kotlích na dřevoplyn.

Verze produktu