• BRIKETY MĚKKÉ - VÁLEC M, 10 kg balení

BRIKETY MĚKKÉ - VÁLEC M, 10 kg balení

Odběr kusového balení je možný v našem prodejním skladu Tymákov 249, v areálu prodejny. Vlastní odvoz, každý pracovní den Po-Pá 8:30-17:00. Aktuelní ceny jsou zvěřejněny v ceníku paliv.

Dřevní brikety Válec Optimal A1 vyrobený z piliny vznikající zpracováním odkorněného i neodkorněného dřeva. Brikety jsou lisovány na moderním mechanickém lisu pod vysokým tlakem až 2500 kg/cm2. Správným vysušením vstupní suroviny a jejím následným zpracováním briketa získává správné vlastnosti, jako je vysoká výhřevnost, mechanická stálost a optimální doba hoření. Kvalita briket odpovídá normě ENplus A1.

Brikety jsou vhodné do všech spalovacích systému určeným na spalování tuhých paliv. Při hoření brikety nabývají na objemu a to až o 30%. Plňte ohniště přiměřeně tomuto faktu.

Brikety se vyznačují nízkým obsahem popela 0,58%, což je dáno použitým materiálem. Při skladování a při manipulaci s briketami je třeba dbát na to, aby se brikety nedostaly do kontaktu s vodou!

Parametry:

Výhřevnost:      18,49 MJ/kg
Popelnatost:     0,58%
Obsah vody:     7,9%
Průměr briket:  80 mm

Balení:

66 balení na paletě = 660 kg
vratná záloha na paletu EUR (150 Kč vč. DPH)

Použití:

Brikety Válec Optimal A1 jsou vhodné k použití ve všech spalovacích systémech uzpůsobených pro spalování briket. Brikety při hoření nabývají na objemu a to až 30%, nezaplňujte tedy celé ohniště!

Při používání briket je třeba dbát na to, aby se nedostaly do styku s vodou, která by je mohla znehodnotit!

Dřevěná briketa je ekologické palivo lisované z odpadního materiálu vznikajícího v dřevozpracovatelském průmyslu. Druhů briket je hned několik. Mezi základní se dají zařadit brikety z měkkého smrkového dřeva, brikety z tvrdého dřeva (většinou dub, buk) a tzv. noční brikety z kůry.

Při výrobě není užito umělých pojiv. Lisování probíhá pod vysokým tlakem (až 2 500 kg/cm2 ), kdy se z dřevní hmoty uvolňuje stejně jako při výrobě pelet tzv. Lignin, který zastupuje funkci pojiva.

Jak bylo již zmíněno, brikety jsou vyráběny z odpadního materiálu, který ve většině případů pochází z lokálních zdrojů. Nedochází tedy k přepravování suroviny na velké vzdálenosti, jak tomu bývá u jiných paliv. Vzhledem k faktu, že jsou brikety vyráběny z dřevního materiálu, nedochází při hoření k uvolňování škodlivých látek.

Dřevěné brikety je možné spálit ve většině spalovacích zařízení. Jsou vhodné pro kotle na dřevo a uhlí, kachlová kamna i otevřené krby. Nejlepších výsledků se dosahuje při spalování v kotlích na dřevoplyn.

Verze produktu