• PELETY EN PLUS A1, paleta se závozem

PELETY EN PLUS A1, paleta se závozem

Doručení ekopaliva do 3-6 týdnů od objednávky dle vytížení dopravy. Na základě objednávky Vám bude vystavena faktura, která musí být uhrazena na náš účet nejpozději 24 hodin před závozem. Pokud se tak nestane, závoz nebude proveden. Pelety jsou rozváženy vozidlem s terénním manipulátorem. V ceně je zahrnuto složení palet z vozidla a doprava manipulátorem na Vámi určené místo s ohledem na velikost a možnost průjezdu manipulátoru. Ceny viz cenik paliv. Na sortimentu 2 možnosti balení 1 paleta = 975kg(65ks) /1 paleta = 1050kg(70ks)

Dřevní pelety ENplus A1 vyrábíme z pilin vznikajících zpracováním odkorněného dřeva.

Pelety lisujeme v prstencovém granulovacím lisu do válečků o průměru 6 mm. Správným vysušením vstupní suroviny a jejím následným zpracováním peleta získává správné vlastnosti, jako je vysoká výhřevnost a mechanická stálost. Pelety splňují evropskou normu ENplus A1.

Parametry:

Výhřevnost: 18,8 MJ/kg
Popelnatost: < 0,7%
Obsah vody: < 9%
Délka pelet: 5-25 mm

Proč kupovat kvalitu pelet ENplus A1?

Systém ENplus A1 chrání všechny zúčastněné. Zákazník má zaručeno, že peleta i dodávka vyhovuje přísným normám. Prodejci mají jistotu, že rozvážejí kvalitní pelety. Výrobce peletmůže případným kontrolorům zpětně předložit vzorek výroby za kterékoliv zjiťované období. A výrobci kotlů a kamen se mohou bránit při reklamacích, kdy kotle byly poničeny kvůli použití nekvalitních pelet. Certifikované pelety splňují požadavky mezinárodní normy EN 14961-2 pro dřevěné pelety. Vedle klasických měřítek, jako je výhřevnost nebo vlhkost, ENplus zavádí nová kritéria objemové hmotnosti a velikosti částic. Dalším důležitým kritériem je teplota tání popelu, ta má být co nejvyšší, jinak by popel při spalování mohl zanášet hořáky.

Certifikace ENplus dělí pelety do tří tříd: 

  • ENplus A1
  • ENplus A2
  • EN B

Pelety různých tříd se liší svými vlastnostmi a taky typem dřeva, ze kterého byly vyrobeny.

Peleta je ekologické palivo slisované z dřevní biomasy bez dodatečných pojiv. Obvykle ve formě válečků o průměru 6 mm a typické délce v rozmezí mezi 5 mm až 30 mm.

Historie peletizace dřevního materiálu je poměrně krátká. Její začátky se datují do 70. let minulého století do období ropné krize, kdy se ve strojích na výrobu krmných směsí začaly místo otrub a šrotu používat piliny, čímž vznikala peleta jako alternativa pro drahá fosilní paliva.

Lisováním vznikl z drobných pilin produkt, který co se energetických vlastností týče, mohl směle konkurovat hnědému uhlí. Po odeznění ropné krize nastal odstup od využívání dřevních pelet a nyní můžeme sledovat renesanci v jejich využívání.

V ČR stojí za rozšířením pelet velkou měrou dotace na kotle spalující pelety a dále také zdokonalená distribuce tohoto produktu. Spolu s dobrými vlastnostmi pelet se toto palivo čím dál více dostává do povědomí a jeho pozice na trhu sílí.

Verze produktu