• Revize komínů

Revize komínů

Revize je nutno provádět:

  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
  • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče
  • po komínovém požáru
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, platí i pro podežření na vznik trhlin
  • nedílnou součástí reviz je technická zpráva

Cena za dopravu Revizního technika/kominíka je stanovena paušálně 450 Kč - na vzdálenost do 40 km od prodejny. Nad vzdálenost 40 km bude připočteno 11 Kč/km.

Cena bez DPH: 2 066 Kč
Cena s 21% DPH: 2 500 Kč