• Plastové komínové systémy STABILE

Plastové komínové systémy STABILE

Plastové komíny Stabile řady PAC a SMF

  • Flexibilní spalinový systém STABILE SMARTFLEX (SMF) je koncipován pro odvod spalin z kondenzačních kotlů na plyn, systém STABILE SMARTFLEX lze ale použít s každým zařízením pracujícím s plynným nebo kapalným hořlavým materiálem, kde maximální teplota nepřesahuje 120 °C. Dále může být použit pro digestoře kuchyňských linek a pro přívody/odsávání vzduchu, pokud teploty nepřesahují 120 °C. Flexibilní systém STABILE SMARTFLEX je vhodný pro instalaci uvnitř technických prostor, šachet a již existujících komínů jako komínová vložka.

  • Koaxiální systém STABILE PAC je určen pro kondenzační kotle poháněné plynnými palivy, které mají maximální teplotu spalin nepřesahující 120 °C. Systém STABILE PAC lze použít jako kouřovod i jako kompletní realizace odvodu splain z objektu. Koaxiální komínový systém STABILE PAC je certifikován pro použití jako kouřovod pro spotřebiče včetně přisávání vzduchu pro spotřebič.

V našem komínovém centru naleznete oba tyto systémy skladem pro maloodběratele i velkoodběratele. Samozřejmosti je odborná konzultace na prodejně, výběr a navržení správného komínové systému, cenová kalkulace, realizace. Pro přesnou kalkulaci materiálu bez realizace, popřípadě s dodávkou včetně montáže, nás neváhejte kontaktovat. Zaměření a cenová nabídka je zdarma.

Plastové komíny Stabile řady PAB

  • Komínový systém STABILE PAB je koncipován pro odvod spalin z kondenzačních kotlů na plyn (typu C), avšak STABILE PAB lze použít s každým zařízením pracujícím s plynným nebo kapalným hořlavým materiálem, kde maximální teplota nepřesahuje 120 °C. Dále může být použit pro digestoře kuchyňských linek a pro přívody/odsávání vzduchu, pokud teploty nepřesahují 120 °C. Systém STABILE PAB je vhodný pro instalaci jako kouřovod, spojovací kouřovod, jednoduchá a vícenásobná pevná komínová vložka a podobně v souladu s platnými předpisy. 

V našem komínovém centru naleznete tento systém skladem pro maloodběratele i velkoodběratele. Samozřejmosti je odborná konzultace na prodejně, výběr a navržení správného komínové systému, cenová kalkulace, realizace. Pro přesnou kalkulaci materiálu bez realizace, popřípadě s dodávkou včetně montáže, nás neváhejte kontaktovat. Zaměření a cenová nabídka je zdarma.

Verze produktu

Dokumenty ke stažení
Stabile_katalog_produktu_2020

Video