• Zplyňovací kotel BLAZE NATURAL na kusové dřevo, brikety, štěpku a piliny

Zplyňovací kotel BLAZE NATURAL na kusové dřevo, brikety, štěpku a piliny

 • Unikátní kotel na dřevo bez požadavku na elektřinu, který splňuje nejpřísnější emisní limity
 • 4 patenty v jediném kotli
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Jednoduchá výměna stávajících nevyhovujících kotlů
 • Nízká spotřeba paliva, dlouhá životnost kotle
 • Účinnost 89 % v celém rozsahu výkonu
 • Certifikovaný kotel dle ČSN EN 303-5, 5. emisní třída, splňuje Ecodesign
 • Energetická třída A+
 • 89% účinnost

  ECO DESIGNClass 5

 

Výhody zplyňovacího kotle na dřevo BLAZE NATURAL

 

Mechanická detekce zbytkového paliva

Tento unikátní systém zabezpečuje automatický stáložár tak, že při poklesu objemu paliva v přikládací komoře dojde k vypnutí ventilátoru a tím je zastaven proces hoření. Tato přesná detekce udrží stáložárnou vrstvu ve spalovací komoře několik hodin a tím se několikanásobně sníží počet roztápění v kotli za sezonu. V případě, že uživatel nepřiloží včas, zůstane v topeništi vrstva nespálených uhlíků (v podobě dřevěného uhlí), která je ideální pro další roztápění v kotli, bez nutnosti čištění topeniště. Stačí vrstvu zapálit kusem papíru a je možné přiložit další palivo. Originální řešení, které je patentově chráněno.

 

PATENTOVÁNO

Paprskovitá tryska

Patentovaná paprskovitá tryska se vyznačuje výtečným hořením, velkou regulovatelností, skvělým odvodem popela. Kotel pracuje s bezprecedentně nízkou spotřebou elektrické energie a díky patentované paprskovité trysce je schopen dokonce pracovat pouze na komínový tah (přičemž provozní bezpečnost i funkce stáložáru jsou plnohodnotně zachovány i při provozu bez elektřiny).

 

PATENTOVÁNO

Ochrana před nízkoteplotní korozí

Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a speciální konstrukce směšování v tělese kotle zajišťují ochranu kotle. Možné je samotížné zapojení do akumulační nádrže bez nutnosti čerpadel. Značná úspora při instalaci a bezpečný provoz. Záruka 7 let na těleso kotle, bez dalších podmínek (volitelné příslušenství).

 

PATENTOVÁNO

Třípásmový přívod vzduchu

Zajišťuje rovnoměrné odhořívání paliva a umožňuje kvalitní spalování paliv různých rozměrů (štěpku, piliny, brikety i nižší kvality). Předsoušecí vzduch, který je přiváděn (v případě potřeby) do horní části komory vysouší případné vlhké palivo, aby bylo možné jej kvalitně spálit a zachovat vysokou účinnost kotle a nízké emisní hodnoty.

 

Protikorozní ochrana systémem izolované kompaktní teplé komory

V izolované kompaktní přikládací komoře nejsou stěny přímo ochlazovány vodou – mají vyšší teplotu, což zabraňuje kondenzaci. Životnost kotlů této koncepce je několikanásobná oproti běžným zplynovacím kotlům. Umožňuje také spalování vlhčího paliva, bez výrazného snížení životnosti kotle. Díky vyšší teplotě stěn, nedochází k nepříjemnému usazování dehtu v přikládací komoře. Kompaktní zplynovací komora je samostatným prvkem, který je izolován od stěn kotle s vodou pro ještě delší životnost. Komoru je možné vyměnit.

 

Spádované dno zplynovací komory

Zajišťuje samočinné odvádění popela ze spalovací komory v průběhu hoření a zcela odpadá nutnost čištění před novým roztápěním.

 

 

Třípásmový přívod spalovacího vzduchu

Lze snadno řídit rozložení vzduchu vstupujícího do paliva (předsoušecího vzduchu přiváděného nad vrstvu paliva). Kotel je proto možné přizpůsobit i různorodým palivům. Díky tomu efektivně spaluje paliva, která snadno nahořívají (odřezky, štěpka, drobné brikety), i paliva, která nahořívají obtížně (velká polena, vlhčí dřevo).

Verze produktu

Technické parametry

  BN 20 BN 30
Jmenovitý výkon (kW) 20 30
Regulovatelný výkon (kW) 10-20 15-30
Účinnost (%) 89 89
Emisní třída 5.
Ecodesign ANO
Energetická třída A+
Délka polen (mm) 350 500
Objem přikládací komory (dm³) 80 120
Hmotnost kotle (kg) 340 440
Maximální provozní tlak (bar) 3 3
Objem vodního prostoru (l) 40 55

Regulace třípásmového přívodu vzduchu

Předsoušecí a primární vzduch otevřen na 100 %, sekundární vzduch zcela uzavřen. V této pozici se nachází clona přívodu vzduchu v případě spalování vlhkého paliva nebo velkých kusů polen.
Sekundární vzduch otevřen na 100 %, předsoušecí a primární vzduch zcela uzavřen. V této pozici se nachází clona přívodu vzduchu v případě spalování suchého tvrdého dřeva nebo briket, kde je potřeba vyšší množství sekundárního vzduchu pro účinné spalování.
Primární a sekundární vzduch otevřen na 50 %, předsoušecí vzduch zcela uzavřen. V této poloze se nachází clona při spalování běžného paliva.