• Kombinovaný kotel BLAZE PRAKTIK COMBI na dřevo, pelety, brikety, štěpku a piliny

Kombinovaný kotel BLAZE PRAKTIK COMBI na dřevo, pelety, brikety, štěpku a piliny

 • Rotační spalovací komora, bezúdržbové řešení spalování pelet
 • Speciální uložení ložisek pro plynulý chod otáček. PATENTOVÁNO
 • Možnost bezproblémového spalování pelet a agropelet i horší kvality
 • Automatický přechod na spalování pelet
 • Výhodná cena, nízká spotřeba paliva, kompaktní rozměry
 • Možnost samotížného zapojení
 • Certifikovaný kotel dle ČSN EN 303-5, 5. emisní třída, splňuje Ecodesign
 • Energetická třída A+
 • 7 let záruka na kotlové těleso
 • 94% účinnost

  ECO DESIGNClass 5

 

Přednosti hořáku s rotační spalovací komorou

Důmyslně navržená konstrukce hořáku

Umožňuje spalování pelet i nižší kvality a agropelet.

 

Rotační spalovací komora

Bezúdržbové řešení spalování pelet. Dostačující je kontrola před topnou sezónou.

 

Bezešvá spalovací komora

V nejtenčím místě 4 mm. Pouze žáruvzdorná trubka, bez svařovaných částí.

 

Modulová konstrukce

Velmi jednoduchá a rychlá montáž hořáku a servis. Snadný přístup ke všem komponentům.

 

PATENTOVÁNO

Uložení ložisek

Podélná kuličková ložiska s přenosem radiálního zatížení, která zajišťují plynulý chod otáček hořáku, bez jakéhokoliv otěru kov na kov - přenos zatížení na minimálně 50 kuliček (dle velikosti hořáku). To znamená pro uživatele a servis vysokou životnost (nižší zatížení ložisek) a žádný otěr kovových částí hořáku.

 

PATENTOVÁNO

Rozdělení vzduchu na primární a sekundární spalování

Systém, který zajišťuje vyšší účinnost hoření a možnost nastavení optimálního spalování pro různé druhy pelet. (Od výkonu 25 kW.)

 

Provzdušňovací komora

Automatické čištění provzdušňovací komory probíhá společným otáčením spalovací a provzdušňovací komory. Tento způsob automatického čištění zcela vylučuje nutnost ručního čištění. To odbourává pravidelné rozebírání hořáku a servis. Zajištuje čistou komoru a přetlak v hořáku.

 

Spalování různých pelet i agropelet

Nevznikají problémy a optimalizuje se proces spalování pomocí rozdělení vzduchu na primární a sekundární spalování.

 

Dělící clona ve spalovací komoře

Použitá vzduchová clona ve spalovací komoře má za následek snížení přenosu tepla na vlastní hořák a zachování tohoto tepla ve spalovací komoře.

 

Žebra v provzdušňovací komoře

O žebra se opírá trubka ohniště, čímž je zajištěno její menší zatížení.

 

Bezpečnostní čidlo podavače

Je umístěno přímo v podávací komoře, garantuje vysokou bezpečnost v případě zanesení hořáku.

 

Plná automatika

Bezobslužný a bezúdržbový provoz.

Všechny přednosti kotle BLAZE PRAKTIK jsou rozšířeny o rotační hořák s automatickým přechodem na spalování pelet.

Toto řešení zajistí nepřetržitý provoz vytápění kotlem s možností jednoduchého přechodu na opětovné ruční přikládání, kdy se peletový hořák automaticky vypne.

Speciální konstrukce hořáku s rotační spalovací komorou umožňuje spalovat pelety i horší kvality a také agropelety.

Tato kombinace možnosti spalování různých paliv v ručním i automatickém režimu činí z kotle BLAZE PRAKTIK COMBI jeden z nejuniverzálnějších kotlů na trhu.

Rozměry

Rozměry kotle na pelety BLAZE PRAKTIK COMBI

  BPC25 BPC40
  mm mm
A Ø147 Ø147
B 1193 1193
C 1104 1288
D 544 544
E 530 714
F 1294 1294
G 1417 1417
H 45° 45°
I G6/4" G6/4"
J G1/2" G1/2"
K 956 956
L 937 937
M 367 367
N 127 127
O 127 127

Technické parametry

  BPC25 BPC40
Kotlíková dotace (SVT kód) SVT24784 SVT24785
Jmenovitý výkon dřevo (kW) 25 40
Regulovatelný výkon dřevo (kW) 7,5–25 12–40
Jmenovitý výkon pelety (kW) 20 20
Regulovatelný výkon pelety (kW) 5–25 5–25
Účinnost dřevo/pelety (%) 93/94 94/94
Emisní třída 5. + ecodesign
Délka polen (mm) 350 500
Průměr pelet (mm) 6–8
Objem přikládací komory (dm³) 80 120
Hmotnost kotle (kg) 370 470
Maximální provozní tlak (bar) 3 3
Objem vodního prostoru (l) 40 55
Objem zásobníku paliva (l) volitelné

 

Automatická řídící jednotka ecoMAX 860D3 TOUCH

Automatická řídící jednotka ecoMAX 860D3 TOUCH

Sofistikovaný řídící program regulátoru umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem od 30 do 100 % nominálního výkonu. Nastavení výkonu na 30 % zajistí dlouhou dobu hoření v kotli při srovnatelné kvalitě spalování, jako když je výkon nastaven na 100 %.

Toto řešení umožňuje provozovat kotel na nižších výkonech (důležité zejména v přechodném ročním období) a také instalaci menšího objemu akumulační nádrže, což vede k úspoře financí i prostoru.

Regulátor také vyhodnocuje hodnoty O2 naměřené lambda sondou a na základě toho řídí servopohon clony primárního, sekundárního a předsoušecího vzduchu, tak aby udržel nastavenou hodnotu zbytkového O2.

Funkce řídící jednotky

 • Regulace výkonu 30–100 %
 • Řízení odtahového ventilátoru
 • Spalinové čidlo
 • Čerpadlo kotle
 • Řízení ohřevu akumulační nádoby: horní i spodní čidlo pro řízení aku
 • Čerpadlo směšovače: 2
 • Řízení směšovače: 2
 • Čerpadlo TUV
 • Cirkulační čerpadlo TUV
 • Podpora termostatu
 • Ekvitermní řízení
 • Letní/zimní režim
 • Časové programy
 • Havarijní termostat STB
 • Spínání dalšího zdroje
 • Řízení podavače pelet
 • Modulace výkonu peletového hořáku
 • Čidlo horních dvířek
 • ecoSTER TOUCH
 • ecoSTER X80
 • ecoSTER X40

Internetový systém ecoNET

Internetový systém ecoNET

Internetový systém ecoNET, umožňuje uživateli vzdálenou správu a monitoring kotle a topného systému. Díky tomuto systému má uživatel možnost měnit parametry kotle a topného systému, ale také nahlédnout do historie provozu kotle a topného systému, která je zobrazena na přehledném grafu.

Vzdálený přístup k regulátoru je možný ze všech zařízení, které jsou připojeny k internetu, ať už se jedná o tablet, počítač, nebo mobilní telefon. Nastavení probíhá přes internetový prohlížeč na stránce www.econet24.com nebo přes mobilní aplikaci, která je dostupná pro Android a iOS.

 

Další příslušenství regulátoru

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Dálkový ovládací panel s funkcí pokojového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládat a měnit nastavení kotle z míst, kde je panel instalován, například obývací pokoj.

eSTER x40

eSTER x40

Bezdrátový pokojový termostat s možností nastavení základních parametrů kotle a topného systému.

Internetový modul

Rozšiřující modul pro řízení dalších topných okruhů

Umožňuje ovládání dalších dvou směšovacích ventilů a jejich čerpadel. Dále také zpřístupní funkci pro řízení cirkulačního čerpadla TUV.

Porovnání parametrů kombinovaných kotlů

  BLAZE PRAKTIK COMBI Běžný kotel
Regulovatelný výkon ANO NE
Samotížné zapojení ANO NE
Provoz při výpadku el. energie ANO NE
Možnost spalovat sypké palivo ANO NE
Možnost spalovat vlhké palivo ANO NE
Možnost automatického přechodu na spalování pelet ANO NE
Doba hoření na jedno přiložení (max. naplněná komora) 3–8 hod 2–5 hod
Využitelný objem přikládací komory cca 90 % cca 70 % (čelní přikládání)
Spotřeba paliva 0,25–0,35 kg/kWh 0,35–0,45 kg/kWh