• Zplynovací kotel BLAZE HARMONY na kusové dřevo, brikety, štěpku a piliny

Zplynovací kotel BLAZE HARMONY na kusové dřevo, brikety, štěpku a piliny

 • Mechanická detekce paliva zajišťuje stáložár několik hodin. PATENTOVÁNO
 • Komplexní ochrana proti korozi – 7 let záruka. PATENTOVÁNO
 • Třípásmový přívod vzduchu. PATENTOVÁNO
 • Izolovaná nerezová přikládací komora
 • Integrované směšování vratné vody
 • Komfortní poloautomatický provoz
 • Nízká spotřeba paliva, účinnost 92 % v celém rozsahu výkonu
 • Speciální turbulátory - jednoduché a účinné čištení výměníku
 • Spádované dno zplyňovací komory pro samočinný odvod popela
 • Možnost samotížného zapojení
 • Certifikovaný kotel dle ČSN EN 303-5, 5. emisní třída, splňuje Ecodesign
 • Energetická třída A+
 • 7 let záruka na kotlové těleso
 • 92% účinnost

 

ECO DESIGN  Class 5  BAFA BimSchV 2.  CONTO TERMICO 2.0  4 stelle

 

Výhody zplynovacího kotle BLAZE HARMONY

První kotel na trhu s mechanickou detekcí zbytkového paliva

PATENTOVÁNO

Tento unikátní systém zabezpečuje automatický stáložár tak, že při poklesu objemu paliva v přikládací komoře dojde k vypnutí ventilátoru a tím je zastaven proces hoření. Tato přesná detekce udrží stáložárnou vrstvu ve spalovací komoře několik hodin a tím se několikanásobně sníží počet roztápění v kotli za sezonu. V případě, že uživatel nepřiloží včas, zůstane v topeništi vrstva nespálených uhlíků (v podobě dřevěného uhlí), která je ideální pro další roztápění v kotli, bez nutnosti čištění topeniště. Stačí vrstvu zapálit kusem papíru a je možné přiložit další palivo. Originální řešení, které je patentově chráněno.

První kotel na trhu s ochranou před nízkoteplotní korozí, bez nutnosti instalace zabezpečovací sestavy

PATENTOVÁNO

Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a speciální konstrukce směšování v tělese kotle, zajišťují ochranu kotle. Možné je samotížné zapojení do akumulační nádrže bez nutnosti čerpadel. Značná úspora při instalaci a bezpečný provoz. Záruka 7 let na těleso kotle, bez dalších podmínek. Originální řešení, které je patentově chráněno.

První kotel na trhu s třípásmovým přívodem vzduchu do zplyňovací komory

PATENTOVÁNO

Přivod vzduchu zajišťuje rovnoměrné odhořívání paliva a umožňuje kvalitní spalování paliv různých rozměrů (štěpku, piliny, brikety i nižší kvality). Předsoušecí vzduch, který je přiváděn (v případě potřeby) do horní části komory vysouší případné vlhké palivo, aby bylo možné jej kvalitně spálit a zachovat vysokou účinnost kotle a nízké emisní hodnoty.

Protikorozní ochrana systémem izolované kompaktní teplé komory

V izolované nerezové kompaktní přikládací komoře nejsou stěny přímo ochlazovány vodou – mají vyšší teplotu, což zabraňuje kondenzaci. Životnost kotlů této koncepce je několikanásobná oproti běžným zplyňovacím kotlům. Umožňuje také spalování vlhčího paliva, bez výrazného snížení životnosti kotle. Díky vyšší teplotě stěn, nedochází k nepříjemnému usazování dehtu v přikládací komoře. Kompaktní zplyňovací komora je samostatným prvkem, který je izolován od stěn kotle s vodou a navíc je vyrobena z nerezového materiálu pro ještě delší životnost. Komoru je možné vyměnit.

Objemná přikládací komora

Doba hoření až 8 hodin. Spolu se stáložárem až 24 hodin do dalšího přiložení bez vyhasnutí.

Speciální mechanické turbulátory

Ovládají se vnější pákou, mají originální a přesnou konstrukci. Zajišťují stálou čistotu výměníku a provoz kotle s maximální účinností po celou dobu provozu.

Spádované dno zplyňovací komory

Zajišťuje samočinné odvádění popela ze spalovací komory v průběhu hoření a zcela odpadá nutnost čištění před novým roztápěním.

Šikmá přikládací dvířka

Pro komfortní přikládání dřeva i sypkých paliv (štěpka, piliny apod.) v celém objemu spalovací komory.

Špičková regulovatelnost výkonu kotle

Umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem. Rozsah možného nastavení výkonu závisí na typu instalovaného kotle. Nastavení nižšího výkonu než 100 % zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako když je výkon nastaven na 100 % Toto řešení umožňuje provozovat kotel na nižších výkonech (důležité zejména v přechodném období) a také instalaci menšího objemu akumulační nádrže, což vede k finanční úspoře a také k úspoře prostoru.

Lambda sonda

Zajišťuje kvalitní spalování a nízké emisní hodnoty, ať už spalujete tvrdé nebo měkké dřevo. Lambda sonda je důležitým prvkem, který snímá hodnotu zbytkového kyslíku a následně pomocí servopohonu reguluje množství a druh přiváděného vzduchu pro hoření
Lambda sonda

Jediný kotel na trhu s třípásmovým přívodem spalovacího vzduchu

Vzájemný poměr vzduchů určuje multifunkční přesuvná clona, ovládaná manuálně nebo lambda sondou prostřednictvím servopohonu.

Narozdíl od jiných kotlů, u kotlů BLAZE HARMONY lze snadno řídit rozložení vzduchu vstupujícího do paliva (předsoušecího vzduchu přiváděného nad vrstvu paliva). Kotel je proto možné přizpůsobit i různorodým palivům. Díky tomu efektivně spaluje paliva, která snadno nahořívají (odřezky, štěpka, drobné brikety), i paliva, která nahořívají obtížně (velká polena, vlhčí dřevo).

 

Verze produktu

Rozměry zplyňovacího kotle BLAZE HARMONY

  BH12 BH18 BH25 BH33
  mm mm mm mm
A 568 568 752 752
B Ø147 Ø147 Ø147 Ø147
C 1165 1365 1365 1365
D 1204 1404 1404 1404
E 424 424 608 608
F 138 138 138 138
G 295 295 295 295
H 470 670 670 670
I 880 880 880 880
J 640 640 640 640
K 526 526 526 526
L 50 50 50 50
X,Y G6/4" G6/4" G6/4" G6/4"
Z G1/2" G1/2" G1/2"

G1/2"

 

Technické parametry

  BH12 BH18 BH25 BH33
Kotlíková dotace (SVT kód) SVT22992 SVT22993 SVT22994 SVT22995
Jmenovitý výkon (kW) 12 18 25 33
Účinnost (%) 92 92 92 91
Emisní třída 5
Ecodesign ano
Energetická třída A+
Délka polen (mm) 350 350 500 500
Objem přikládací komory (l) 70 100 150 150
Hmotnost kotle (kg) 350 400 550 560
Maximální provozní tlak (bar) 3
Objem vodního prostoru (l) 45 50 60 60

 

Regulace třípásmového přívodu vzduchu

Předsoušecí a primární vzduch otevřen na 100 %, sekundární vzduch zcela uzavřen. V této pozici se nachází clona přívodu vzduchu v případě spalování vlhkého paliva nebo velkých kusů polen.
Sekundární vzduch otevřen na 100 %, předsoušecí a primární vzduch zcela uzavřen. V této pozici se nachází clona přívodu vzduchu v případě spalování suchého tvrdého dřeva nebo briket, kde je potřeba vyšší množství sekundárního vzduchu pro účinné spalování.
Primární a sekundární vzduch otevřen na 50 %, předsoušecí vzduch zcela uzavřen. V této poloze se nachází clona při spalování běžného paliva.

 

Automatická řídící jednotka ecoMAX

Automatická řídící jednotka ecoMAX 860

Sofistikovaný řídící program regulátoru umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem. Rozsah možného nastavení výkonu závisí na typu instalovaného kotle. Nastavení nižšího výkonu než 100 % zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako když je výkon nastaven na 100 %.

Toto řešení umožňuje provozovat kotel na nižších výkonech (důležité zejména v přechodném období) a také instalaci menšího objemu akumulační nádrže, což vede k finanční úspoře a také k úspoře prostoru.

Regulátor také vyhodnocuje hodnoty O2 naměřené lambda sondou (pokud je instalována) a na základě toho řídí servopohon clony primárního, sekundárního a předsoušecího vzduchu, tak aby udržel nastavenou hodnotu zbytkového O2.

Po připojení rozšiřujícího modulu pro obsluhu hořáku na pelety řídí tento regulátor také provoz hořáku a proces spalování pelet, kdy plynule moduluje výkon hořáku v celém jeho rozsahu a tím udržuje požadovanou teplotu kotle.

Funkce řídící jednotky

 • regulace výkonu kotle
 • řízení odtahového ventilátoru
 • řízení podavače pelet
 • modulace výkonu peletového hořáku
 • čerpadlo kotle
 • čerpadlo TUV
 • cirkulační čerpadlo
 • čerpadlo směšovače
 • řízení směšovače
 • podpora termostatu
 • řízení ohřevu akumulační nádoby
 • letní/zimní režim
 • spalinové čidlo
 • ekvitermní řízení
 • časové programy
 • havarijní termostat STB
 • spínání dalšího zdroje tepla
 • inteligentní alarm

Internetový systém ecoNET

Internetový systém ecoNET

Internetový systém ecoNET, umožňuje uživateli vzdálenou správu a monitoring kotle a topného systému. Díky tomuto systému má uživatel možnost měnit parametry kotle a topného systému, ale také nahlédnout do historie provozu kotle a topného systému, která je zobrazena na přehledném grafu.

Vzdálený přístup k regulátoru je možný ze všech zařízení, které jsou připojeny k internetu, ať už se jedná o tablet, počítač, nebo mobilní telefon. Nastavení probíhá přes internetový prohlížeč na stránce www.econet24.com nebo přes mobilní aplikaci, která je dostupná pro Android a iOS.

Online servis. Internetový systém neslouží pouze uživateli. Využije jej také servisní firma, která může mít přístup k datům kotle a v případě potřeby zasáhnout do nastavení topného systému nebo řízení kotle a tím výrazně snížit náklady na servis.

 

Další příslušenství regulátoru

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Dálkový ovládací panel s funkcí pokojového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládat a měnit nastavení kotle z míst, kde je panel instalován, například obývací pokoj.

eSTER x40

eSTER x40

Bezdrátový pokojový termostat s možností nastavení základních parametrů kotle a topného systému.

Internetový modul

Rozšiřující modul pro řízení dalších topných okruhů

Umožňuje ovládání dalších dvou směšovacích ventilů a jejich čerpadel. Dále také zpřístupní funkci pro řízení cirkulačního čerpadla TUV.

 

 

Přestavba zplynovacího kotle na dřevo BLAZE HARMONY 
na kombinovaný kotel na dřevo a pelety Hybrid BIOMASS

Kotel Hybrid BIOMASS

Zplyňovací kotle BLAZE HARMONY jsou připraveny na pozdější přestavbu na automatický kotel kombinovaný, který umožňuje také spalování pelet. Toto řešení znamená pro uživatele zvýšení komfortu po instalaci peletového hořáku, kdy po dohoření dřeva pokračuje automaticky provoz kotle spalováním pelet.

Pro přestavbu kotle na dřevo na automatický kotel na dřevo a pelety stačí zakoupit přestavbovou sadu která obsahuje:

 1. hořák s podavačem pelet
 2. spodní dvířka kotle s otvorem pro hořák
 3. rozšiřující modul pro řízení provozu hořáku

Kotle BLAZE HARMONY jsou vybaveny řídící jednotkou, která je po přidání modulu pro řízení hořáku schopná řídit také spalování pelet a ovládat prvky hořáku včetně podavače paliva. Není tedy třeba měnit celou řídící jednotku kvůli této přestavbě.